A könyvtár bemutatása

KönyvtárbelsőA mai könyvtár elődei a két világháború között működött egyesületek és olvasókörök könyvtárai voltak.

A 160 m2 alapterületű könyvtár a művelődési ház emeletén található. Olvasótermében jól felszerelt kézikönyvtár és 34 féle újság várja a látogatókat. 23.000 magyar és 2.000 német nyelvű dokumentumokból válogathatnak a látogatók.

A városi könyvtár nyilvános könyvtárként fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását
 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését
 • Gyönk és a környék természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi és néprajzi hagyományainak, turisztikai látnivalóinak megismerését és bemutatását
 • a szabadidő hasznos eltöltését

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 • a könyvtár hatékony szolgáltatást kíván nyújtani - megkülönböztetés nélkül - mindenkinek, aki itt lakik, dolgozik, tanul és igénybe kívánja venni a könyvtári rendszer lehetőségeit
 • gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
 • közhasznú információs szolgáltatásokat kíván nyújtani
 • gyűjti a helyismereti információkat és dokumentumokat
 • hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz
 • lehetőséget kínál a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltéséhez
 • segíti az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés terén
 • hozzájárul a kulturális értékek megőrzéséhez, közvetítéséhez
 • gondoskodik a nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári igényeinek kielégítéséről
 • a könyvtár a találkozások háza is: inspiráló, motiváló, vendégszerető. Nyitva tartása során lehetőséget biztosít találkozásokra, kommunikációra az egyéni és közösségi igényeknek megfelelően
 • a könyvtár irodalmi, kulturális helyszín. Elkötelezettje Gyönknek és környékének
 • a könyvtár az állampolgári lét megélésének fontos színtere, szociális intézmény is, a növekvő arányú hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális és mentális segítője
 • segíti az általános iskola és gimnázium oktatási-nevelési célkitűzéseinek megvalósítását az olvasás és tanulás műhelyeként