október 2011

The wife of wives

On the 25th october 2011 dr. Ernő Balogh literary historian, cirtic gave a lecture in the library - as a part of the TÁMOP 3.2.4 program - with the title The Wife of the wives : the love of Sándor Petőfi and Júlia Szendrey.

Feleségek felesége

2011. október 20-án a TÁMOP 3.2.4 pályázati program keretében dr. Balogh Ernő irodalomtörténész, kritikus tartott előadást a Városi Könyvtárban Szendrey Júlia és Petőfi Sándor életéről.

„Ehefrau der Ehefrauen”

Am 20. Oktober 2011 hat im Rahmen des TÁMOP 3.2.4 Projektes Dr. Balogh Ernő Literatuthistoriker und Kritiker einen Vortrag über das Leben von Szendrey Júlia und Petőfi Sándor in der Stadtbibliothek gehalten.

A könyvtárat népszerűsítő foglalkozások

Ebben a hónapban is több csoport látogatott el a könyvtárba és a könyvtár által szervezett programokra, ahol lehetőség volt tanórai keretekben könyvtárhasználati ismeretek tartására, rendezvényekre és a könyvtár TÁMOP pályázat keretében megvalósult új szolgáltatásainak ismertetésére:

 • október 8.:  „Aki a virágot szereti” címmel foglalkozás a gimnázium 8/a. osztályos tanulóival
 • október 9. Könyves vasárnap – az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva családok számára szervezett irodalmi, nyelvi és helytörténeti vetélkedőt a könyvtár.  A legjobb eredményt elért három család könyvjutalmat kapott a könyvtártól.
 • október 10: Információ és társadalom címmel könyvtárhasználati óra a gimnázium 9/b. osztályos          tanulóinak
 • október 11. „Bemutatom a honlapot” – keresés a könyvtár új honlapján
 • október 12. A könyvek tartalmi feltárása, könyvtári szakjelek. Katalógushasználat, elektronikus könyvtárhasználat témában könyvtári óra a gimnázium 11/a osztályosainak
 • október 15. Az Idősek Világnapja rendezvénye
 • október 18. Könyvtárhasználati ismeretek a gimnázium 8. osztályosainak
 • október 20. „Feleségek felesége” címmel Dr. Balogh Ernő előadása
 • október 24. Könyvtárhasználati ismeretek a Hegyhát Általános Iskola 7. osztályosainak

Programme um die Popularität der Bibliothek zu steigern

Auch in diesem Monat haben mehrere Gruppen die Bibliothek und die Programme, die von der Bibliothek veranstaltet wurden besucht. Diese Programme waren Lehrstunden zur Benutzung der Bibliothek, verschieden Veranstaltungen, Bekanntmachen der verschiedenen neuen Dienstleistungen der Biliothek, die im Rahmen des TÁMOP 3.2.4 Projektes verwirklicht wurden:

 • 8. Oktober: Workshop mit den Schülern der 8/a Klasse des Gymnasiums mit dem Titel „Wer Blumen liebt”
 • 9. Oktober: Büchersonntag: verbunden mit den Nationalen Bibliothektagen hat die Bibliothek einen literarischen, linguistischen und ortshistorischen Wettbewerb für Familien veranstaltet. Die erstem drei Familien haben einen Bücherpreis von der Bibliothek erhalten.
 • 10. oktober: Lehrstunde für Bibliotheksbenutzung für die Klasse 9/b des Gymnasiums mit dem Titel Infomation und Gesellschaft.
 • 11. Oktober: Vorstellung der neuen Homepage: Suchen auf der neuen Webseite der  Bibliothek.
 • 12. oktober: Erschließung der Inhalte der Bücher, Fachzeichen der Bibliothek. Lehrstunde für die Klasse 11/a des Gymnasiums über Katalogbenutzung und elektronische Bibliothekbenutzung.
 • 15. Oktober: Veranstaltung am Welttag der Senioren.
 • 18. oktober: Kenntnisse zur Bibliotheksbenutzung für die 8. Klasse des Gymansiums
 • 20. Oktober: „Ehefrau der Ehefrauen” Vortrag von Dr. Balogh Ernő
 • 24. Oktober: : Kenntnisse zur Bibliotheksbenutzung für die 7. Klasse der Hegyhát Grundschule

Programmes which popularize the library

Several groups visited the library and the library's programmes in this month too, where it was possible to teach the library usage, to hold programs, and to demonstrate the the library's new services (which came true as a part of the TÁMOP program):

 • 8th october:  „Who love the flower” : a program for the 8/a. class from the secondary-school
 • 9th ocbober: Sunday of books – The library organized literature, grammar and historical quiz, joined to the Nationwide Librarian Days. The families with the best three result became a book prize.
 • 10th october: Library usage lesson for the 9/b. class with the title: Information and Society
 • 11th october: "I present the webpage" - searching on the library's new website.
 • 12th october: Librarian lesson for the secondary-school's 11/a class: the digestion of a book-content; librarian sings; using the catalogue; electronical library usage.
 • 15th october: International Day of Older Persons
 • 18th october: Library usage lesson for the secondary-school's 8th class
 • 20th october: "The wife of the wives" : dr. Ernő Balogh's lecture
 • 24th october: Library usage lesson fot the 7th class of the Hegyhát Elementary School

Válogatás a legszebb gyerekdalokból

Október 5-én a TÁMOP 3.2.4/08/01-2009-001 kódszámú pályázat keretében a Városi Könyvtár vendége volt Kovács József László és P. Nagy Ferenc. Az előadók több mint 20 éves zenei pályafutásuk során játszottak a 100 Folk Celsius és a Tolcsvay Trió együttesekben is. Most egy gyerekdalokból összeállított műsorral szórakoztatták a gyerekeket.

Eine Auswahl der schönsten Kinderlieder

Am 5. Oktober waren im Rahmen des TÁMOP 3.2.4/08/01-2009-001 Projektes Kovács József László und P. Nagy Ferenc zu Gast in der Stadtbibliothek. Die beiden Entertainer haben in iherer 20 jährigen Laufbahn in der Musikbranche auch schon in den Bands 100 Folk Celsius und Tolcsvay Trio gespielt. Jetzt haben sie das Publikum, das aus Schülern der unteren Jahrgänge bestand mit einer Auswahl von Kinderliedern unterhalten.

A selection of the most beautiful children-songs

On the 5th october - as a part of the TÁMOP 3.2.4/08/01-2009-001 program - the library's guest was József László Kovács and Ferenc P. Nagy. The entertainer performed in bands like 100 Folk Celcius and Tolcsvay Trio during their 20 years musical career. Now thei entertained the kids with a programme with children-songs.